Menu

FAMO najaarsbijeenkomst 'Bezuinigingen'

vrijdag 6 oktober 2023 10:00

Meld je nu aan!

Dit jaar zal er weer een FAMO Najaarsbijeenkomst georganiseerd worden! Wij nodigen u uit op vrijdag 6 oktober 2023.
De bijeenkomst staat in het teken van Bezuinigingen.

Meld je nu aan via onderstaande knop. Wij zorgen ervoor dat het de moeite waard is!

Programma

Inloop en ontvangst
09:00 - 09:30 uur
Opening door bestuur
09:30 - 10:00 uur
Septembercirculaire en actuele ontwikkelingen gemeentefinanciën:
Marianne van den Berg (BZK)
10:00 - 10:45 uur
Koffiepauze
10:45 - 11:00 uur
Septembercirculaire en actuele ontwikkelingen gemeentefinanciën:
Jan van der Lei (VNG)
11:00 - 11:45 uur
Lunch
11:45 - 12:45 uur
Workshop naar keuze (ronde 1)
13:00 - 13:45 uur
Workshop naar keuze (ronde 2)
14:00 - 14:45 uur
Plenaire afsluiting
15:00 - 15:15 uur
Borrel en gezelligheid
15:15 - 17:00 uur

Workshops

Opschalingskorting? Een symptoom van scheve verhoudingen
Verdiepende workshop door Peter Verheij, Raad voor het Openbaar Bestuur

De opschalingskorting is illustratief voor hoe het Rijk in de bestuurlijke en financiële verhoudingen met de decentrale overheden omgaat. In deze workshop neemt Peter Verheij, lid van de Raad voor het Openbaar Bestuur, u mee in de financiële verhoudingen aan de hand van het ROB-rapport Rust, Reinheid en Regelmaat. De ROB werkt aan een position paper voor het nieuwe kabinet en gaat graag met u het gesprek aan over de bestuurlijke en financiële verhoudingen.

Bezuinigen op rijksniveau
Informatieve workshop met een kijkje in de keuken van de Rijksoverheid gegeven door Rein ter Horst, directeur

Wilt u meer weten over hoe andere organisaties, niet zijnde gemeenten, bezuinigingen doorvoeren? Hoe pakken zij dit proces aan en kunnen wij daar nog iets van leren?

In deze workshop neemt dhr. Rein ter Horst, directeur Financieel Economische Zaken (BZK), u mee in het proces dat op rijksniveau wordt doorlopen. Welke valkuilen en aandachtspunten komt men op rijksniveau tegen om de begroting sluitend te krijgen? Interessante wetenswaardigheden die u kunt gebruiken bij uw (toekomstige) proces van bezuinigen.

Grip op de begroting
In deze workshop neemt Lars Bos, senior consultant bij Berenschot, u mee in een alternatieve manier om naar de beïnvloedbaarheid van de gemeentelijke begroting te kijken.

In de workshop ‘grip op de begroting’ gaan we in op de huidige financiële situatie bij gemeenten. Hierbij zoomen we specifiek in op de mate van beïnvloedbaarheid van de gemeentelijke begroting. Hierover bestaan doorgaans veel verschillende beelden. Zijn wettelijke taken nu wel of niet beïnvloedbaar? En welke financiële keuzes kunnen gemeenten eigenlijk precies maken? Hoe ontwikkelt de beleidsruimte van gemeenten zich over tijd?

Taskforce Taken en Middelen
Workshop wordt gegeven door Erwin Ormel, BMC

Erwin Ormel neemt ons op een interactieve wijze mee in het rapport van de Taskforce Taken en Middelen, onder leiding van Alexander Rinnooy Kan. Onderzoeksbureau BMC heeft in opdracht van de VNG de gevolgen van de tekortschietende rijksmiddelen in kaart gebracht. Er is gekeken naar de consequenties voor drie brede clusters van taken die door gemeenten in medebewind worden uitgevoerd: sociaal domein, fysiek domein en handhaving en veiligheid. Op basis van eigen onderzoek en een groot aantal gesprekken concludeert BMC dat ruim 50% van de € 3 miljard zou neerslaan in het sociaal domein, circa 40% in het fysiek domein en circa 10% in het (relatief veel kleinere) deel handhaving en veiligheid. Het rapport geeft vervolgens aan wat de effecten op specifieke beleidsterreinen zouden zijn.

Wil jij deze bijeenkomst niet missen? Meld je direct aan!

FAMO najaarsbijeenkomst
Deel dit via:
Naar overzicht
Sluiten
X Zoek