Menu

FAMO Najaarsbijeenkomst 2018

vrijdag 28 september 2018 09:30 - vrijdag 28 september 2018 13:00

Datum: vrijdag 28 september 2018
Tijd: vanaf 9:30 t/m 13:00 uur
, met aansluitend een lunch en Algemene Ledenvergadering
Locatie: Meet Up, Utrecht (Jaarbeursplein 6A, Utrecht)

Thema: Energietransitie en de gevolgen voor de gemeentelijke bedrijfsvoering

Samen aan de slag voor het klimaat

Er ligt een grote opgave om tot een duurzaam Nederland te komen. Een duurzaam Nederland vereist een transitie op economisch, sociaal, ruimtelijk en ecologisch gebied en een fundamentele verandering van denken en handelen. Het gaat om grote maatschappelijke, economische én ruimtelijke veranderingen waarin we van iedere inwoner, ieder bedrijf en tal van betrokken organisaties iets vragen. In het Regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’, de investeringsagenda ‘Naar een duurzaam Nederland’ van VNG, IPO en de UvW en het interbestuurlijk programma (IBP) zijn de ambities met betrekking tot het klimaat opgenomen. Vanaf 1 juli 2018 moeten nieuwbouwprojecten verplicht gasloos worden gebouwd. Wat betekenen deze ontwikkelingen voor de gemeentelijke grondexploitaties, beheerplannen in de openbare ruimte en de gemeentelijke bedrijfsvoering?

Actuele ontwikkelingen gemeentefonds

Eerder dit jaar verschenen de maart- en meicirculaire, die qua complexiteit van een buitencategorie zijn gebleken. Inmiddels hebben de gemeenten deze cijfers verwerkt in hun concept-begroting voor 2019 en uiteraard is de vraag of er eind september nog belangrijke wijzigingen kunnen worden verwacht. Het Ministerie van BZK en de VNG zullen tijdens de Najaarsbijeenkomst een toelichting verzorgen op de septembercirculaire en de komende ontwikkelingen. Ook zal de recente ontwikkelde databank gemeentefinancien worden gedemonstreerd.


Voorlopig programma:

09.30 uur
Ontvangst, begroeting en koffie
10.00 uur
Opening door, dagvoorzitter
10.05 uur
Van klimaatakkoord naar aardgasvrije wijken, Dino van Dal, Ministerie van BZK
10.40 uurEnergietransitie in de gemeente Haarlem, Wijnand Stoeckart en Wienand van Dijk
11.10 uur
Presentatie databank gemeentefinanciën, Joren van Veen, Ministerie van BZK
11.15 uur
Pauze, gelegenheid om te netwerken
12.00 uur
Toelichting op ontwikkelingen rondom het gemeentefonds:

- Onno IJsselsteijn, senior beleidsmedewerker, Ministerie van BZK

- Andries Kok, coördinator Gemeentefinanciën, VNG
13.00 uur
Gelegenheid om uw vragen te stellen en ruimte voor discussie.
13.15 uur
Lunch en einde bijeenkomst


Aansluitend aan de Najaarsbijeenkomst zal voor FAMO-leden de Algemene ledenvergadering plaatsvinden.

Kosten

U kunt zich aanmelden via onderstaande button.
De kosten voor deelname bedragen:

  • FAMO-leden € 90,- (excl. BTW)
  • Niet-leden €150,- (excl. BTW)
Klik hier om je in te schrijven

Annuleren
Bij verhindering, kunt u zich door een ander laten vervangen of u kunt uw inschrijving annuleren via secretariaat@famo.org. Als u binnen een week voor de bijeenkomst annuleert, brengen wij het inschrijfbedrag in rekening.

20180608_113919
Deel dit via:
Naar overzicht
Sluiten
X Zoek