Menu

FAMO bijeenkomst 'Public business- en financial controller, klaar voor de opgaven vandaag en morgen'

donderdag 12 oktober 2017 13:00
Datum:donderdag 12 oktober 2017
Tijden:13:00 - 17:00 uur
Locatie:JOINN! in Houten (adres: Onderdoor 5, 3995 DW Houten)

De werkomgeving van de controller is sterk in beweging. Maatschappelijke opgaven als het sociaal domein, de komst van de Omgevingswet, duurzaamheid, de veranderende rol van de overheid en digitalisering stellen nieuwe en andere eisen aan de brede- en financial controller. Eisen ten aanzien van doelmatigheid en rechtmatigheid komen in een ander licht te staan. Traditionele instrumenten als de reguliere P&C-cyclus en managementrapportages zijn niet toereikend. Aandacht voor de uitvoering van hard- en softcontrols en aanvullende informatie- en controlarrangementen zijn noodzakelijk.

FAMO samen met JSConsultancy, Eiffel en het ZijlstraCenter van de Vrije Universiteit Amsterdam nemen je graag mee in een 3-tal workshops waarin de laatste ontwikkelingen op het terrein van Control en de praktijktoepassingen van verschillende gemeenten interactief met je worden gedeeld.

Spijker je kennis bij en laatje inspireren voor je dagelijks werk! De volgende thema’s komen aan de orde:

  • Aanvullingen op de P&C-cyclus bij een dynamische controlomgeving;
  • Als controller sturen en beheersen met big data;
  • Onderscheiding, waardering van de public financial- en businesscontroller.

Voor wie?
(concern)controllers, hoofden en medewerkers bedrijfsvoering.

Concept-programma:

13.00Inloop met lunch
13.30Plenaire inleiding
door dr. Tjerk Budding, Opleidingsdirecteur Public Controllersopleidingen Vrije Universiteit Amsterdam over de public business- en financial controller anno nu: wat wordt er verwacht en wat zijn trends?
14.00Workshop 1: Leren van het leger bij control

De core business van de controller is eraan mee te werken dat bedrijfsprocessen in control blijven. Dat doet de controller onder andere door relevante stuur- en rapportage-informatie te verzorgen. Plan-do-check-act kan tekortschieten als de wereld er bij “check” anders uitziet. Voor je het weet, probeer je een wereld de beheersen die feitelijk al niet meer bestaat. Leer als controller van het leger hoe je als controller toegevoegde waarde hebben in een dynamische controlomgeving. Een verhaal van JS Consultancy en Laura Wytema van de gemeente Haarlem.
15.15Workshop 2: Als controller in charge met smart data

Hoe kan het gebruik van smart data gemeenten helpen bij het bepalen van beleid en hoe kan de afdeling Financiën hiermee uitgroeien tot strategische partner? EIFFEL en het aan EIFFEL verbonden AnalyseCentrum beantwoorden deze vragen in een inspirerende bijdrage. Het combineren van informatie uit meer dan 1.500 openbare bronnen met data van de gemeente zelf, levert een veel betere begroting op. Maar vooral ook inzicht in het gewenste beleid voor de toekomst. Hiermee kan de controller zijn toegevoegde waarde enorm vergroten. De benodigde data zijn voor iedere gemeente beschikbaar.

Workshop 3: Onderscheiding, waardering van de public financial- en businesscontroller
Bij de visievorming en uitvoering van brede- ofwel public businesscontrol komt steeds naar voren hoe deze zich verhoudt tot de rol van de financialcontroller en ook de overige middelenfuncties als HR en JZ. De rollen zijn duidelijk te onderscheiden en ieder heeft zijn eigen toegevoegde waarde. De visie en praktische toepassing ervan wordt door JS Consultancy samen met de gemeente Zaanstad gedeeld. Op een actieve wijze zult je ook zelf ervaren in hoeverre je nu invulling geeft aan financial- en/of businesscontrol en waar je kunt winnen.
16.15
Wat je mee moet nemen van deze middag
16.30Afsluitende borrel

Inschrijven & kosten

De inschrijfmogelijk via de website is gesloten. Aanmelding is nog mogelijk, stuur daarvoor een e-mail naar secretariaat@famo.org.
De kosten voor deelname bedragen:

  • Famo-leden: gratis
  • Niet-leden: €60,- (excl. BTW)

Annuleren

Bij verhindering, kunt u zich door een ander laten vervangen of u kunt uw inschrijving annuleren via secretariaat@famo.org. Als u binnen een week voor de bijeenkomst annuleert, brengen wij het inschrijfbedrag in rekening.

Deel dit via:
Naar overzicht
Sluiten
X Zoek