Menu

Dag van de Financiële Verhoudingen

donderdag 18 april 2019 12:30 - donderdag 18 april 2019 16:30

Datum: donderdag 18 april 2019
Tijd: 13.30 – 16.30 uur
Inlooplunch: vanaf 12.30 uur
Locatie: De Observant, Amersfoort

Regionaal samenwerken! Wie bepaalt en wie betaalt?

Grote maatschappelijke opgaven houden zich niet aan bestuurlijke grenzen. Regionale samenwerking tussen overheden, maar ook met andere maatschappelijke actoren is daardoor onvermijdelijk. Een steeds groter deel van het gemeentelijke budget wordt daardoor regionaal uitgegeven. Dit roept vragen op over de doelmatigheid, de onderlinge solidariteit, de controle en verantwoording. Over dit soort vraagstukken gaat de Dag van de Financiële Verhoudingen, op 18 april 2019.
Kom ook, en kom meer te weten over de optimale bekostiging van regionale opgaven!

Financiële vraagstukken rond regionale samenwerking

De Raad voor het Openbaar Bestuur heeft wetenschappers, onderzoekers en praktijkdeskundigen gevraagd hun licht te werpen op de verschillende financiële vraagstukken rond het thema regionale samenwerking. Deze bijdragen worden samengevoegd in een essaybundel. De bundel komt vóór de Dag van de Financiële Verhoudingen digitaal beschikbaar via de website van de ROB zodat u zich kunt inlezen. Tijdens de dag zelf wordt de essaybundel uitgereikt aan alle aanwezigen

Programma

In een aantal korte bijdragen worden verschillende financiële vraagstukken uit de essaybundel besproken en becommentarieerd. Maarten Allers (Hoogleraar Economie van decentrale overheden aan de Rijksuniversiteit Groningen) geeft op basis van de essays een beschouwing over de knelpunten en mogelijke oplossingen. Elisabeth van den Hoogen is dagvoorzitter en zorgt ervoor dat er volop gelegenheid is voor het stellen van vragen en het voeren van discussie met de sprekers.

Met deze dag nemen we tevens officieus afscheid van Maarten Allers. Hij was twaalf jaar lang intensief betrokken als lid van de Raad voor de financiële verhoudingen (Rfv) en de Raad voor het Openbaar Bestuur.

Meer informatie en aanmelden

Meer informatie: Dag van de Financiële Verhoudingen 2019

Aanmelden is gratis, en kan door een e-mail te sturen naar: info@raadopenbaarbestuur.nl

logo ROB 2
Deel dit via:
Naar overzicht
Sluiten
X Zoek