Menu

2de FAMO Ronde Tafelbijeenkomst

woensdag 6 februari 2019 15:30 - woensdag 6 februari 2019 18:00

Locatie: HNK Utrecht Centraal (Arthur van Schendelstraat 650)
Tijd: 15:30 - 18:00 (met aansluitend warm buffet)

Woensdag 6 februari organiseert FAMO in samenwerking met haar partners Berenschot, BNG Bank en JS Consultancy de tweede ronde tafelbijeenkomst. We gaan weer met elkaar om tafel zitten om kennis te wisselen en samen te werken op een aantal verschillende onderwerpen waarop de FAMO actie wil ondernemen.

1. Zaakgericht werken

Onder leiding van Marjan Schils, van JS Consultancy, gaan we het gesprek aan over zaakgericht werken of zoals Marjan het zegt: “Zinvol organiseren”. Marjan is dagelijks bezig om het werk binnen de (semi) publieke sector slimmer te organiseren. In haar gestructureerde aanpak combineert zij haar bedrijfskundige kennis met haar expertise op het gebied van samenwerking, leiderschap en cultuur. Het is haar overtuiging dat het (re)organiseren van het werk een stuk slimmer kan.

Met zinvol organiseren haal je de ballast uit de organisatie van je werk en ga je terug naar de kern. Het vraagt een andere manier van werken, een andere rolverdeling en andere sturing. Het is van belang dat je de juiste stappen op het juiste moment zet.

FAMO nodigt haar leden uit om samen een gesprek aan te gaan over dit thema en te onderzoeken wat we in de ontwikkeling voor elkaar kunnen betekenen.

2. Financiering van energietransitie

BNG Bank heeft als financier van de publieke sector verantwoordelijkheid genomen en vol ingezet op de verduurzaming van Nederland. De gebouwde omgeving neemt daarbij een belangrijke plek in. Zo heeft BNG Bank een grote schare aan verduurzamingsprojecten gefinancierd. Dit betreft zowel energiebesparende maatregelen en projecten voor de opwekking van duurzame energie. Zie ook: www.bngbank.nl/energieakkoord.

Klanten van BNG Bank zijn in meer en mindere mate thuis in de verduurzaming. BNG Bank wil als kennisbank fungeren en helpen te voorkomen dat op meer plekken in Nederland het wiel wordt uitgevonden.

Met name de Trias Energetica, de volgorde van verduurzamen: 1) isoleren, 2) CO2 neutraal energie opwekken en 3) efficiënt gebruik fossiele brandstof, is een onderwerp van gesprek. De FAMO bijeenkomsten bieden een uitgelezen mogelijkheid om kennis te delen en hierover te discussiëren.

3. Benchmarking binnen het sociaal domein

Het doel van de ronde tafel is om in een interactieve sessie deze (en gerelateerde) vragen met elkaar door te nemen. Berenschot verzorgt een bondige, prikkelende voorzet aan de hand van praktische illustraties, zodat we de kostbare tijd optimaal benutten. Ook kunt u zelf indicatoren, benchmarkinformatie en dashboards inbrengen om hierover nuttige feedback te ontvangen van de andere deelnemers, aanwezige (FAMO-)experts en Berenschot. Zo kunt u tijdens de ronde tafel concreet van elkaar leren welke manieren van benchmarken en clustercontrol in het sociaal domein wel en niet werken. Neem indicatoren, benchmarkinformatie en dashboards van uw eigen organisatie mee, op papier of digitaal. Wij bespreken uw input graag tijdens de ronde tafel.

Hoe werken de ronde tafels?

Het idee van de ronde tafels is dat de deelnemers van een tafel/onderwerp met elkaar in gesprek gaan om actief en interactief kennis te delen met elkaar door middel van casuïstiek die van te voren door de gespreksleider wordt gedeeld, zodat deze kan worden voorbereid.
Daarnaast willen we verkennen met elkaar wat eventuele vervolgstappen kunnen zijn om de kennis nog verder te ontwikkelen, en wat daarvoor gedaan moet worden. Misschien is de conclusie van een tafel wel dat er een white paper wordt geschreven, dat er verschillende seminars door het land worden gegeven, of om samen met partners verschillende trainingen op te gaan zetten. Samen willen we verder komen! Enerzijds staat dus kennisuitwisseling en -ontwikkeling centraal, anderzijds willen we afspraken maken hoe we door kunnen pakken op elk onderwerp om het netwerk van de FAMO te versterken. Elke tafel heeft straks ongeveer 15 deelnemers met een actieve houding, die goed voorbereid op een onderwerp zijn.

Kosten

De kosten voor deze ronde tafelbijeenkomst bedragen voor leden € 50,- en NIET leden € 100,- exclusief BTW.

Inschrijven

Wil je meedoen aan een van de onderwerpen, en ook actief een bijdrage leveren aan het verder ontwikkelen van de kennis, kunde en expertise op dit gebied? Schrijf je in voor een van de onderwerpen via onderstaande button! Er is maar een beperkt aantal plaatsen beschikbaar per onderwerp.

Aanmelden
Deel dit via:
Naar overzicht
Sluiten
X Zoek