Welkom op de FAMO website

Heeft u problemen met inloggen? klik hier

Bent u nog geen lid van FAMO?

Word hier lid!

Sluit aan bij het netwerk van meer dan 800 professionals!

Word nu lid

Uitgelicht

Veel gemeenten en semi-overheidsorganisaties zijn trots op wat ze presteren; sommige andere gemeenten en organisaties willen juist hun minder goede ervaringen of valkuilen delen. De FAMO (www.famo.org) is in haar transitie als vraaggerichte kennis- en netwerkvereniging van de integrale Bedrijfsvoering op zoek naar dergelijke voorbeelden.

Lees meer...

Agenda

Datum: Vrijdag 21 april 2017
Locatie: Gemeente Zeist

Elke dag worden we in de media geconfronteerd met vormen van datalekken. Is er niet een koffer van een politicus met dossiers gestolen, dan horen we wel over hackers uit Rusland. Het proces rondom datalekken kan een zware belasting vormen voor de gemeente. Een niet of te laat gemeld datalek kan daarbij niet alleen leiden tot een hoge boete, maar ook tot negatieve media-aandacht en gevoelige politieke discussies.

Lees meer...

Datum: 9 mei 2017
Locatie: Gemeente Nieuwegein

Onduidelijk is nog wat het nieuwe kabinet gaat vinden van een mogelijke “verruiming van de lokale belastingen”. Vooruitlopend daarop loopt momenteel een onderzoek naar de bevindingen hierover! De uitkomsten hiervan zullen tijdens deze themabijeenkomst bekend worden gemaakt. Verder zal er aandacht zijn voor de bestuurlijke reacties op dit onderwerp. De bijeenkomst wordt voorbereid in samenwerking met de Landelijke Vereniging voor Lokale Belastingambtenaren (LVLB) en Peter v/d Bosch.

Het onderzoek wordt ondersteund door Jan Monsma, hoogleraar heffingen lokale belastingen.

Datum: 17 mei
Locatie: Gemeente Almere

De slogan van “zeker is dat de onzekerheid blijft” voor ambtelijke (gemeentelijke) organisaties roept de vraag op of deze organisaties wel voldoende verandercapaciteit hebben! In veel organisaties is de grens van veranderingen doorvoeren wellicht bereikt!  Momenteel onderzoekt BDO in samenwerking met Binnenlands Bestuur, o.l.v. prof. A. Cozijnsen, dit onderwerp. De bevindingen en adviezen van dit onderzoek zullen tijdens deze themabijeenkomst worden besproken. Daarnaast komen ook praktijk voorbeelden/ cases aan de orde.

Datum: medio mei

De andere rol die verwacht wordt van de adviseur vraagt veel van de gewenste rol van een business controller. Daarbij kan sprake zijn van talentontwikkeling /doorontwikkeling van je nog niet ingezette talenten. Daarnaast wordt niet alleen een financieel advies verwacht maar een integraal advies waarbij je kennis en werkervaring op de proef wordt gesteld (verder wellicht dan alleen je eigen omgeving). Daarbij is samenwerken een belangrijke tool. In samenwerking met Eiffel en JS Consultancy zal tijdens deze themadag de rol van de gewenste business controller nieuwe stijl worden behandeld en getoetst.

Datum: 9 juni 2017
Locatie: Jaarbeurs te Utrecht

Thema: techniek en politiek

“Eerst de politiek dan de techniek” zou luidt het advies van de Rfv dat begin 2017 is gepubliceerd. Het nieuwe kabinet kan met dit advies in de hand de stofkam door de financiële verhoudingen halen. Doel is een transparant systeem waarmee gemeenten hun werk goed kunnen doen. Op 15 maart aan staande is in eerste instantie het woord aan de kiezer, waarna een nieuw kabinet wordt gevormd. Uiteraard is het daarbij de vraag welke consequenties dit zal hebben voor de gemeentelijke financiën en de financiële verhoudingen. Naar verwachting is er bij het verschijnen van de meicirculaire hierover nog niet veel duidelijkheid.

Op de voorjaarsbijeenkomst van de FAMO gaan we daarom de volgorde omdraaien: “eerst de techniek en daarna de politiek”.

Lees meer...

Datum: medio juni
Locatie: Eindhoven, Zwolle en Rotterdam

Het centrale thema dit jaar is “Verder kijken”. Vanuit de FAMO-wens om tijdens deze dagen meer de integrale bedrijfsvoering onder het licht te brengen, zullen dit jaar ook HRM- en I- thema’s aan bod komen. Natuurlijk wordt er ook gesproken over o.a. herijking gemeentefonds, de circulaire gemeentefonds, de ontwikkelingen binnen het Sociaal Domein, BBV evaluatie/eerste ervaringen, de accountantscontrole 2016, etc.

Datum: medio september/oktober

Het monitoren van de gegevens en cijfers binnen het sociaal domein is in ontwikkeling. Belangrijk is om meer betrouwbare en tijdige gegevens te verkrijgen voor de monitoring en verantwoording. Verschillende gemeenten hebben hier al ervaring mee opgedaan. Momenteel doet Connect Professionals een onderzoek naar deze informatie. Daarnaast geeft BDO inzicht in de strategisch benadering van deze informatie. Tijdens deze bijeenkomst zal de theorie getoetst worden aan praktijkvoorbeelden. 

Volg ons!

Facebook  Twitter

FAMObestuur RT @AenOGemeenten: Werk jij in het sociaal domein? Sluit dan op 6 april aan bij de uitvoeringsautoriteit: https://t.co/R3ZSOUOFhx @FAMObest
FAMObestuur Anja van der Horst en Astrid van de Klift benoemd als nieuwe vrouwelijke voorzitters #FAMO https://t.co/pP0jMxdJcL https://t.co/8YtPRK3JAb
FAMObestuur RT @JanCvanGinkel: M'n klusje als voorzitter selectiecommissie @FAMObestuur afgerond. Blij met nieuwe voorzitter @anjatexel en vice-voorzit…

Partners

  • BNG bank
  • Connectprofessionals
  • JS Consultancy
  • Eiffel
  • Segment Opleidingen
  • BDO
  • Zanders