Menu
Over Famo Partners Publicaties Jouw netwerk!

Kennispartners

De FAMO werkt samen met diverse kennispartners:

1. Verenigingen

Met diverse andere (grotere) ambtenartenverenigingen (gericht op de bedrijfsvoering) werkt de FAMO samen zoals:

  • Bestuursacademies (BA), universiteiten en hogescholen
  • Directeuren van Overheidsorganen voor Sociale Arbeid (DIVOSA)
  • Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken (NVVB)
  • Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB)
  • Vereniging Stadswerk Nederland (Stadswerk)
  • Vereniging van Gemeentesecretarissen (VGS)
  • Vereniging van I&A-co√∂rdinatoren van Gemeenten (VIAG)
  • Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)

In de BesturenConferentie stemmen bijvoorbeeld de voorzitters en de secretarissen van verenigingen zoals Divosa, VGS, Stadswerk, VIAG en NVVB programma's met elkaar af en soms worden bijeenkomsten door verenigingen samen georganiseerd.

2. Overheidsinstanties

Samen met bv ministeries (vooral het ministerie van BZK), de VNG of IPO organiseert de FAMO bijeenkomsten. Zo worden de Circulaire-dagen georganiseerd in samenwerking met BZK en VNG.

3. Partners

Naast samenwerking met overheidsorganisaties (non-profit instellingen) zijn er ook relaties met profit- instellingen/de partners. Dit betreft vooral het organiseren van bijeenkomsten.

4. Platforms

In veelal denktanks ondersteunt de FAMO trajecten van beleidsbijstellingen, evaluatie en vernieuwingstrajecten;
Voorbeelden hiervan zijn:

Sluiten
X Zoek