Menu

Woningen van het gas af: energietransitie als scholingsopgave

vrijdag 5 oktober 2018

Op 28 september 2018 publiceerden het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het Centraal Planbureau (CPB) een analyse van de hoofdlijnen van het Klimaatakkoord die op 10 juli 2018 waren gepubliceerd. - Segment

Zoals bekend wordt een Klimaatakkoord voorbereid rondom vijf Klimaattafels:

 • Elektriciteit
 • Industrie
 • Gebouwde Omgeving
 • Mobiliteit
 • Landbouw

Het Klimaatakkoord Gebouwde Omgeving gaat uit van een transitie van fossiele naar hernieuwbare brandstoffen in tenminste de helft van de woningvoorraad in 2030, en in 95% van de woningvoorraad in 2050. Gemeenten hebben hier het voortouw in een wijkgerichte aanpak, samen met woningcorporaties, andere vastgoedeigenaren en nutsbedrijven.

De meeste gemeenten worden geconfronteerd met grote kennistekorten. Die gelden overigens ook voor de andere actoren.

Kennisvragen zijn er in overmaat:

 • hoe wordt de energietransitie in de woningvoorraad technisch vormgegeven en gefinancierd?
 • hoe hoog zullen de transitiekosten per woning zijn en hoe worden de kosten verdeeld?
 • welke organisatorische modellen kunnen worden toegepast?
 • wat zijn de ruimtelijke implicaties (relatie met omgevingsplannen) en hoe krijgen de beoogde regionale investeringsstrategieën vorm?
 • wat komt er in de plaats van de cv-ketel?
 • welke rol spelen warmtenetten, warmtepompen, zonnepanelen, windturbines, geothermie, aquathermie, riothermie
 • hoe kan op korte en lange termijn worden omgesprongen met restverwarming, afvalverwarming, biobrandstoffen en waterstof?

Gemeenten kunnen natuurlijk Segment inschakelen voor het organiseren van cursussen, masterclasses, werkconferenties, ateliers of trainingssessies on-the-job.

Segment heeft een jarenlange ervaring met de scholing van ambtenaren, politici, bestuurders en kan een flink aantal docenten met kennis van de energietransitie inzetten.

Auteur: Hugo Priemus, (emeritus) hoogleraar TU Delft en adviseur/trainer Segment

Meer informatie? Bel Nico van Dijk 033 – 434 50 80

Deel dit via:
Naar overzicht
Sluiten
X Zoek