Menu

Meerjarenprogramma GGU vraagt om actieve houding bestuurders

woensdag 19 juni 2019

Op 4 en 5 juni jl. is tijdens de algemene ledenvergadering van de VNG het Meerjarenprogramma 2020-2024 van de gezamenlijke gemeentelijke uitvoering (GGU) vastgesteld. Dit is een belangrijke mijlpaal. Voor het eerst kijken we een paar jaar vooruit en werken zo aan structurele verbeteringen in onze uitvoering.

Taskforce Samen Organiseren en MJP GGU

Als Taskforce Samen Organiseren zijn wij intensief bij het programma betrokken. Het meerjarenprogramma maakt onze ambitie concreet om als gemeenten veel vaker samen op te trekken in de uitvoering. Ook al zijn alle 355 gemeenten uniek, onze taken en opgaven zijn vergelijkbaar.

Dit meerjarenprogramma biedt duidelijkheid over wat wij de komende jaren kunnen verwachten aan gezamenlijke uitvoering. Leidend principe van samen uitvoeren is: als collectief van gemeenten inspelen op nieuwe wetgeving, nieuwe technologie en ontwikkelingen die ons allemaal aangaan.

Uw input is belangrijk!

We hebben een kort overzicht gemaakt van de prioriteiten en beoogde resultaten uit het programma. Deze kunt u onderaan dit bericht downloaden. Als de ledenvergadering instemt met het programma, zal dit - mede onder onze regie - worden uitgewerkt in een concreet actieplan voor 2020. Dit wordt dan weer besproken in de ledenvergadering in het najaar. Hiervoor is de input van u heel belangrijk, en dit brengen we graag met u samen in kaart.

In de uitwerking van dit programma in een concreet jaarplan zullen wij nadrukkelijk een beroep doen op gemeentelijke vertegenwoordigers

Als er vragen of onduidelijkheden zijn, laat het dan vooral weten. We beantwoorden ze graag. Dat geldt natuurlijk ook voor vragen die leven in uw college.

Astrid van der Klift
Lid Taskforce Samen Organiseren, namens FAMO
Voorzitter FAMO

Meer weten? Contact met de Taskforce?

Mail rechtstreeks naar samenorganiseren@vng.nl of ga naar de website Taskforce Samen Organiseren

Deel dit via:
Naar overzicht
Sluiten
X Zoek