Menu

Gezamenlijke Nederlandse gemeenten leveren in 2018 € 200 miljoen in

woensdag 28 augustus 2019

Eind vorige maand publiceerde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) de (voorlopige) gegevens over de jaarrekeningen van de Nederlandse gemeenten over 2018. Inmiddels zijn de gegevens bekend van 365 van de 380 gemeenten, zodat een duidelijk beeld kan worden verkregen hoe de gemeentefinanciën zich over 2018 hebben ontwikkeld.[1] Weliswaar is het gezamenlijke resultaat van de jaarrekeningen positief: € 666 miljoen. Daar staat echter een onttrekking aan de reserves tegenover van € 864 miljoen. Per saldo leveren de gezamenlijke Nederlandse gemeenten over 2018 € 198 miljoen in.

In de crisisjaren daalde het eigen vermogen van de gezamenlijke Nederlandse gemeenten van ruim € 34 miljard in 2009, tot 29 miljard in 2014. Daarna was er jaarlijks steevast weer sprake van een toename van het eigen vermogen van de gezamenlijke gemeenten. Die stijging heeft zich in 2018 niet doorgezet. Kleinere gemeenten leveren verhoudingsgewijs meer in dan de grotere gemeenten. De gemeenten met een sociaal zwakke structuur leveren meer in dan de gemeenten met een sterke sociale structuur. Het volledige is artikel is te downloaden op de website van BMC: www.bmc.nl

Wilt u uw eigen gemeente vergelijken op basis van de rekeningcijfers 2018 of de begrotingscijfers 2019, dan kan BMC u behulpzaam zijn met het vergelijken. Hiervoor hebben we handige rapportage, waarbij u in één oogopslag ziet waarin uw gemeente zich op hoofdlijnen onderscheidt van andere vergelijkbare gemeenten.

[1] Hierbij is gekeken naar de vermogensmutatie op de balans (mutatie van de algemene reserves, bestemmingsreserves en het saldo van de jaarrekening).

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met één van onderstaande contactpersonen van onze partner BMC:

Erwin Ormel
Senior adviseru
Tel. 06-10631653
Email: erwin.ormel@bmc.nl
Erik Flier
Senior accountmanager
Tel. 06-51509955
E-mail erik.flier@bmc.nl
Deel dit via:
Naar overzicht
Sluiten
X Zoek