Menu

Algemene uitkering van gemeenten wordt opnieuw verdeeld

vrijdag 8 maart 2019

Het Rijk en gemeenten werken toe naar een herziening van de algemene uitkering per 2021. Nadruk hierbij ligt op de verdeelmodellen in het sociaal domein. De uitkomsten van de herziening hebben financiële gevolgen voor alle gemeenten. Op dit moment worden onderzoeksbureaus gevraagd offertes uit te brengen op welke manier de nieuwe verdeling kan worden vorm gegeven. De bedoeling is dat de onderzoekers eind maart 2019 starten met hun onderzoek, dat de nieuwe verdeling begin 2020 klaar is en de uitkomsten in de meicirculaire van 2020 gepubliceerd worden.

Randvoorwaarden voor onderzoekers

De onderzoekers krijgen de volgende randvoorwaarden mee:

  • De algemene uitkering is verdeeld in twee percelen namelijk het sociale domein (SD) en het oude gemeentefonds exclusief het sociale domein (OgeS)
  • Voor beide percelen is de methode waarmee de middelen worden verdeeld gelijk namelijk de regressie op gemeentelijke uitgaven.
  • De verdeling moet leiden tot een vereenvoudiging van de verdeling van het gemeentefonds en een betere uitlegbaarheid van de resultaten.

Maar er blijven nog heel veel onderwerpen over waar tijdens het proces besluiten over moeten worden genomen.

Blijf op de hoogte van de herziening financiële verhoudingen

Wilt u op de hoogte blijven, dan kunt u met de VNG meedenken in een klankbordgroep of deelnemen aan kleinschalige regionale bijeenkomsten.

Meedenken in een klankbordgroep
De VNG nodigt gemeenteambtenaren uit om mee te denken in een ambtelijke klankbordgroep. De klankbordgroep vergadert regelmatig om alle ontwikkelingen te bespreken en de gemeentelijke meningen te verzamelen. U kunt u aanmelden voor de klankbordgroep bij verdelen@vng.nl.
FAMO neemt ook deel in de klankbordgroep van VNG, volgt de ontwikkelingen en waar het kan levert de FAMO hierin een bijdrage.

Deelnemen aan kleinschalige bijeenkomsten
In maart, april en mei 2019 organiseert de VNG een serie bijeenkomsten door het hele land. Deze bijeenkomsten zijn regionaal en kleinschalig (gericht op 10 -15 gemeenten). Gemeenten kunnen in hun eigen regio kennis nemen over de laatste ontwikkelingen van het herzieningstraject.
In deze bijeenkomsten spreken we met elkaar over de verdeelmodellen sociaal domein, de financiële verhouding en de herziening daarvan. U krijgt hier uitleg over, wordt bijgepraat over het proces en uitgenodigd om mee te denken over de vraagstukken waar binnenkort bestuurlijke keuzes over gemaakt moeten worden.

Schrijf u in voor een bijeenkomst over ‘herziening financiële verhoudingen’ bij u in de regio:

Meer informatie

Meer informatie leest u op https://vng.nl/herziening-financiele-verhouding

Deel dit via:
Naar overzicht
Sluiten
X Zoek