Menu
Over Famo Onze partners Publicaties Jouw netwerk!

'Verder kijken' met behulp van de begroting - geen uitzicht zonder inzicht

donderdag 24 augustus 2017

Het thema van de Regiodagen Gemeentefinanciën 2017 was “verder kijken - op naar de toekomst”. Dit verwoord exact de uitdaging waar gemeenten voor staan.

Tijdens de regiodagen is een breed spectrum aan actuele thema’s en ontwikkelingen besproken die binnen afzienbare tijd op gemeenten af gaan komen. Gemeenten zitten op dit moment midden in het proces van vertaling van alle ontwikkelingen in beleid en getallen in de begroting 2017. Hoe kan daarin inhoud gegeven worden aan het ‘verder kijken’ ? - Zanders

De ervaringen die zijn opgedaan met de vertaling van de verplichtingen in het BBV voor het opnemen financiële kengetallen en een meerjarige balansprognose leidt tot een toenemend besef van de noodzaak voor een integrale aanpak. De tijd is rijp voor een integrale aanpak met als doel: het realiseren van structureel houdbare gemeentefinanciën. [1]

Vanaf begrotingsjaar 2017 moet iedere gemeente vijf financiële kengetallen en een meerjarige balansprognose voor de komende vier jaar opnemen in de begroting. Doel daarvan is om de gemeenteraad inzicht te geven in de verwachte financiële ontwikkelingen. Inclusief een toelichting en duiding wat dat betekent voor de ontwikkeling van de financiële positie van de gemeente.

Een integrale analyse van de ontwikkeling van de financiële positie waarbij alle relevante elementen in onderlinge samenhang betrokken zal leiden tot beter inzicht in de mogelijke ontwikkeling van de eigen financiële toekomst. En daarmee tot betere kwaliteit van de besluitvorming.

Besluiten over beleid en investeringen bij gemeenten hebben vrijwel altijd langjarige effecten en implicaties die niet eenvoudig omkeerbaar zijn. In de praktijk bestaat voortdurend een spanningsveld tussen de korte begrotingshorizon (van 1 jaar) en de veel langere tijdshorizon van besluiten over investeringen en financieringsvraagstukken. Het centraal stellen van structureel houdbare gemeentefinanciën gaat juist uit van een langjarige horizon en een visie op de langjarige ontwikkeling van de eigen (financiële) toekomst van een gemeente. Goed gebruik van de financiële kengetallen leidt tot meer inzicht in en grip op de financiële positie en de meerjarige ontwikkeling daarvan.

De VNG heeft eind 2016 als inzet bij de kabinetsformatie namens alle gemeenten de wens voor meer stabiliteit en voorspelbaarheid van de gemeentefinanciën in de relatie met het Rijk kenbaar gemaakt. In 2015 heeft de commissie Financiële ruimte voor gemeenten onder leiding van Alexander Rinnooy Kan geconcludeerd dat gemeenten meer flexibiliteit en ruimte zouden moeten krijgen binnen het eigen financiële domein. Meer financiële armslag voor gemeenten met als doel de lokale democratie te versterken. Door het beleggen van meer taken bij gemeenten zullen de inwoners samen met de gemeente bepalen hoe en waarin wordt geïnvesteerd en wordt ook in die samenleving zelf daarover verantwoording afgelegd.

Geen inzicht zonder kennis en overzicht. Zonder inzicht geen uitzicht. Inspraak zonder inzicht leidt tot uitspraken zonder uitzicht. De wens voor meer flexibiliteit, ruimte en zeggenschap binnen het eigen financiële domein brengt de verantwoordelijkheid met zich mee dat gemeenten inzicht geven in de verwachte ontwikkeling van de eigen (financiële) toekomst.

Een integrale analyse van de ontwikkeling van de financiële positie is voor de meeste gemeenten een nog te ontdekken en te ontginnen nieuw terrein. Gemeenten kunnen gelukkig leren van de ervaringen in zowel semipublieke als private sectoren die hen daarin afgelopen jaren zijn voorgegaan (zoals woningcorporaties).

Wij helpen u aan de hand van onze ervaring daarmee graag op een praktische en pragmatische manier mee op weg.

Wilt u meer weten ? Neem contact op met Hans Visser (senior manager public sector): h.visser@zanders.eu of +31 6 22 45 14 05


[1] Zie bijdrage aan de nieuwsbrief van Juni 2017: ‘Structureel houdbare gemeentefinanciën – de tijd is rijp voor integratie van twee parallelle werkelijkheden tot één nieuwe realiteit’.

Deel dit via:
Naar overzicht
Sluiten
X Zoek