Menu
Over Famo Onze partners Publicaties Jouw netwerk!

Vacature Programmamanager

donderdag 17 mei 2018

Bevlogen programmamanager brengt FAMO in beweging

De FAMO is op zoek naar een programmamanager die mede uitvoering geeft aan de nieuwe koers van de FAMO. Als drijvende kracht binnen de vereniging geef je invulling aan de dagelijkse praktijk van de vereniging, en stuur je het ondersteunend bureau aan. Je initieert en draagt bij aan de organisatie van programma’s en bijeenkomsten. Je ondersteunt en faciliteert de beleids- en besluitvorming van het bestuur. Voor onze (nieuwe) leden en relevante partners ben je ambassadeur. En je bent gedreven en ondernemend.

Over FAMO

De FAMO, de Federatie van Algemene Middelenmanagers bij de Overheid, is sinds 1987 dé vakvereniging bedrijfsvoering voor professionals werkzaam bij de decentrale overheden. De FAMO is een vereniging met een rijke historie, een groot netwerk én een bron van actuele kennis op vele relevante bedrijfsvoering thema's. Binnen de bedrijfsvoering worden o.a. financiën, HRM en informatiebeleid vanuit een integrale blik bekeken.

De FAMO verbindt, inspireert, en professionaliseert.
Een belangrijke waarde van de vereniging is het delen van kennis en ervaringen. In een steeds complexer en dynamischer werkveld is behoefte aan zowel strategische oriëntatie als praktische informatie. De FAMO speelt voor haar leden en netwerk een belangrijke rol in het duiden en doen begrijpen van nieuwe ontwikkelingen en wetgeving, en helpt leden hun vakmanschap en professionaliteit verder te ontwikkelen. De FAMO biedt de leden toegang tot zowel kennis als kennissen. Het ontmoeten van gelijkgestemden is een belangrijke waarde voor de deelnemers aan activiteiten. Leden ontmoeten elkaar op workshops en kennissessies. Daarnaast bouwt de FAMO aan netwerkbijeenkomsten rondom strategische thema’s.

Kennispartners
De FAMO is sparringpartner voor de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en Financiën, waarbij de insteek is om te komen tot uitvoerbare wetgeving en ondersteuning bij de implementatie van die wetgeving. Daarnaast werkt FAMO nauw samen met zusterverenigingen zoals VNG, VGS, VNG Realisatie, DIVOSA, VIAG, etc., en zoekt constant naar nieuwe samenwerkingen om elkaar in de publieke sector te versterken. Daarnaast participeert de FAMO onder andere in de commissie BBV, zit zij in de Taskforce Samen Organiseren, draagt bij aan de ontwikkeling van Vensters voor Bedrijfsvoering, en sluit zij aan bij het koepeloverleg tussen diverse zusterverenigingen. FAMO werkt daarnaast samen met enkele private partners, waarmee zij een brug probeert te slaan tussen de behoefte van het netwerk, en de kennis die er is binnen de private sector.

De leden
De vereniging telt 750 leden, voornamelijk overheidsprofessionals en leidinggevenden werkzaam bij gemeenten of gemeenschappelijke samenwerkingsverbanden. De financiële vakdiscipline is onder haar leden het sterkst vertegenwoordigd.

De activiteiten
De FAMO kent een aantal, jaarlijks terugkerende activiteiten; een voorjaar- en najaarsbijeenkomst en het jaarcongres. Daarnaast worden diverse workshops en bijeenkomsten georganiseerd, vaak in samenwerking met andere partijen. Deze bijeenkomsten worden al dan niet in verschillende regio’s georganiseerd, om maatwerk te kunnen leveren aan de behoefte van de leden in verschillende regio’s van het land. Ook brengt de FAMO tien keer per jaar een digitale nieuwsbrief uit waarin praktijkcasussen en nieuwste ontwikkelingen besproken worden.

Thema’s
De FAMO kiest jaarlijks een thema waar zij dat jaar extra aandacht aan geeft. Dit thema wordt geformuleerd door het bestuur, in samenwerking met enkele actieve FAMO leden, en wordt gebaseerd op de behoefte van de leden en op de ontwikkelingen in de samenleving en het werkgebied. Dit thema dient als rode draad voor de bijeenkomsten die worden georganiseerd. Zo is voor 2018 het thema: het Sociaal Domein.

Algemeen Bestuur en ondersteuning
De FAMO heeft een Algemeen Bestuur welke wordt gevormd door personen die werkzaam zijn bij verschillende decentrale overheden. Het FAMO-bestuur bestaat uit de volgende vijf leden.

 • Astrid van de Klift
Voorzitter
 • Cor de Rijck
Penningmeester
 • Ruben Bakema
Algemeen lid
 • Marcel Schippers
Algemeen lid
 • Hans Smit
Algemeen lid

De bestuursleden en de programmamanager worden ondersteund door het bureau Cantrijn bij de meest voorkomende secretariële, organisatorische, en financieel-administratieve werkzaamheden. De vereniging heeft een gezonde financiële positie; inkomsten zijn voor een groot deel gebaseerd op contributie en aangevuld met bijdragen van private partners en aanwezigheid van deelnemers aan bijeenkomsten. Daarnaast worden zij ondersteund door een Marketing- en Communicatiespecialist, die zich bezighoudt met de algehele profilering naar de buitenwereld toe, zowel digitaal (bijvoorbeeld het bijhouden van de social media kanalen en het aanscherpen van de website) als op fysiek vlak (hoe de FAMO zich dient te presenteren tijdens bijeenkomsten).

Nieuwe Koers van FAMO
De FAMO heeft een nieuwe koers ingezet. Vanzelfsprekend blijft zij een vereniging waarin kennisdeling en de kracht van het netwerk voorop staat. Daarnaast wil zij actief inzetten op innovatie en vernieuwing in de bedrijfsvoering, onder andere door de bedrijfsvoering integraal te benaderen en in te spelen op actuele ontwikkelingen, waarbij zij actief een bijdrage levert in deze vernieuwing van het vakgebied. Ook is er de ambitie om jongeren actief in het netwerk te betrekken.

Jouw functie als programmamanager

Om de slagkracht van de FAMO te vergroten is de functie van programmamanager ingesteld. De programmamanager is de rechterhand van het Algemeen Bestuur. De programmamanager geeft mede vorm aan het proces van beleids- en besluitvorming en de uitwerking ervan. De programmamanager heeft, samen met het ondersteunend bureau en de Marketing- en communicatiespecialist, een belangrijke rol als aanjager, facilitator en organisator van de FAMO-activiteiten.

Taken

 • Je initieert en treedt op als eventmanager bij programma’s en bijeenkomsten.
 • Je adviseert en bent sparringpartner van het bestuur.
 • Je ziet kansen in relevante ontwikkelingen en trends en vertaalt deze naar activiteiten voor de leden van de FAMO.
 • Je weet snel in te spelen op actuele thema’s en draagt bij aan de betrokkenheid en positionering van de FAMO bij deze ontwikkelingen.
 • Je treedt op als aanspreekpunt namens het bestuur en voor (nieuwe) leden van de vereniging. Je bent voor diverse private en publieke partners spin in het web, en kunt daarin ook optreden en handelen namens de vereniging.
 • Je ontwikkelt en beheert een relevant netwerk binnen de doelgroep, en zorgt ervoor dat personen en organisaties zich verbinden aan de doelstellingen van de FAMO.
 • Je coördineert de werkzaamheden van het ondersteunend bureau, en geeft inhoudelijk leiding aan de werkzaamheden.
 • Je pakt een coördinerende rol op en bent kartrekker tijdens de organisatie en het plannen van alle bijeenkomsten van de FAMO.
 • Je draagt bij aan de verdere ontwikkeling en groei van de FAMO.

Vereisten om de functie goed in te kunnen vullen zijn:

 • Minimaal HBO werk- en denkniveau
 • Affiniteit met het brede pallet van de Bedrijfsvoering binnen de decentrale overheid
 • Ervaring bij een decentrale overheid
 • Coördinerende ervaring
 • Relatienetwerk binnen decentrale overheden
 • Uitstekende schriftelijke en communicatieve vaardigheden.

Jouw competenties:

 • Zelfsturend vermogen
 • Organiseren en realiseren
 • Pionieren en ontwikkelen
 • Resultaatgerichtheid
 • Netwerkvaardigheid
 • Ondernemend

Arbeidsvoorwaarden en tijdsinvestering

De tijdsbesteding is gemiddeld 24 uur per week, maar kent pieken en dalen. (Bestuurs)vergaderingen vinden vooral ’s avonds plaats. Het salaris is afhankelijk van je opleiding en ervaring, en zal maximaal € 5000,- bedragen bij een 36-urige werkweek. Een reis- en onkostenvergoeding zijn daarnaast vanzelfsprekend geregeld. In eerste instantie is de aanstelling voor een jaar.

Procedure

Je kunt tot en met 10 juni 2018 reageren op deze vacature door je motivatie en CV te sturen aan secretariaat@famo.org. Het Algemeen Bestuur zal na het beoordelen van de CV’s motivatie gesprekken voeren met de kandidaten. Eventueel kan een tweede gespreksronde onderdeel uitmaken van de procedure.

Deel dit via:
Naar overzicht
Sluiten
X Zoek