Menu
Over Famo Onze partners Publicaties Jouw netwerk!

Riskcongres "Help ons vastgoed verzakt"

woensdag 29 januari 2020

Volgens het Kenniscentrum Aanpak Funderingsproblematiek dreigen er in Nederland circa een miljoen huizen een ernstig probleem te krijgen, namelijk verzakking door funderingsproblemen. Het probleem speelt in vele regio’s zoals in Rijnmond en Zaanstad maar ook in een plaats als Zevenaar, vlak bij de grens met Duitsland. Door het lage grondwaterpeil, als gevolg van de droogte, gaan houten palen onder de woningen rotten. Maar ook huizen met een fundering op staal zouden problemen kunnen krijgen. Droge klei klinkt in, daardoor verzakt de bodem. Met name huizen die voor 1970 zijn gebouwd lopen risico: één op de vier dreigt te verzakken. Huiseigenaren moeten de schade zelf betalen. Die kan volgens het Kenniscentrum oplopen tot wel honderdduizend euro per huis.

Famo voorzitter volgt kritisch de aanpak van het lokale bestuur

In het Riskcongres op 10 maart a.s. schetst Gerard van Bortel als wetenschapper van de TU Delft maar vooral als toezichthouder de huidige situatie rond de verzakking van vastgoed. De praktijk bij de woningcorporaties, de risico’s die de gemeenten lopen en de noodzakelijk maatregelen komen daarbij uitgebreid aan de orde.

Vervolgens krijgen de twee experts van Zaanstad, Nel Hazendonk en Levinus Jongmans de gelegenheid om alle facetten, dus ook financiering, hun plan van aanpak toe te lichten. Zij gaan graag in debat met collega gemeentes en woningcorporaties over hun concrete aanpak.

FAMO voorzitter, Astrid van de Klift, zelf gemeentesecretaris van gemeente Veenendaal en Cosmo Schuurmans, ex-CFO van woningcorporatie Ymere en nu een van de oprichters van CCC (Controllers Circle Corporaties) en een vertegenwoordiger van de Nederlandse Vereniging van Gemeenten (VNG) volgen als expertpanel kritisch de aanpak van het lokale bestuur.

FAMO-leden met korting naar Riskcongres

Meer weten over verzakkingen van woningen door funderingsproblemen en het grondwaterpeil? Neem dinsdag 10 maart 2020 deel aan het riskcongres Lokaal Bestuur met het thema 'help,ons vastgoed verzakt' in het Provinciehuis van Utrecht. Voor FAMO-leden geldt een korting van 50 euro, exclusief btw. Bij de boeking vermeldt u dat u lid bent.

Bekijk het programma
Deel dit via:
Naar overzicht
Sluiten
X Zoek