Menu
Over Famo Onze partners Publicaties Jouw netwerk!

Regiodagen Gemeentefinanciën 'Gemeenten in hun kracht'

donderdag 31 maart 2022

Na een afwezigheid van bijna drie jaar vinden dit jaar weer de Regiodagen Gemeentefinanciën plaats op:

17 mei in Zwolle, 18 mei in ‘s-Hertogenbosch en 23 mei in Utrecht

De Regiodagen Gemeentefinanciën 2022 staan in het teken van het versterken van gemeenten. Gemeenten moeten in staat zijn om hun taken naar behoren uit te voeren, dat is het uitgangspunt van het regeerakkoord van het nieuwe kabinet. Belangrijk hierbij is dat dat Rijk, gemeenten en medeoverheden met elkaar kaders, randvoorwaarden en instrumentarium creëren voor interbestuurlijk samenwerken. Zodat samen met meer slagkracht aan de opgaven uit het regeerakkoord ‘Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst’ kan worden gewerkt.

Regiodagen Gemeentefinanciën zijn een ontmoetingsplek voor financiële experts bij de gemeentelijke overheid. Tijdens deze dagen zijn er uiteenlopende workshops te volgen over onder andere: de Hervormingsagenda jeugd, Financiële gevolgen regeerakkoord voor gemeentefonds, Financiële impact Omgevingswet voor gemeenten, Uitkeringsstelsel & SiSa en Bestuurlijke verhoudingen.

Data

  • Dinsdag 17 mei | Nieuwe Buitensociëteit in Zwolle
  • Woensdag 18 mei | Congrescentrum 1931 in ‘s-Hertogenbosch
  • Maandag 23 mei | Media Plaza Jaarbeurs in Utrecht

Wij zien er erg naar uit om elkaar na drie jaar weer fysiek te ontmoeten. Zet alvast de gewenste data in je agenda. Naast de inhoudelijke sessies is er de mogelijkheid om vakgenoten uit het land te ontmoeten, geïnspireerd te worden en volledig op de hoogte van de actuele ontwikkelingen in het vakgebied te komen.
Momenteel werken we hard aan de inhoud van de Regiodagen. De officiële uitnodiging met het programma volgt in de loop van april. Vanaf dat moment kun je jezelf aanmelden.

Doelgroep

Ben je hoofd financiën, financieel medewerker of specialist? Dan zijn deze dagen bedoeld voor jou! Niet alleen krijg je de laatste informatie, je hebt ook de mogelijkheid om collega’s van het Rijk en andere gemeenten te ontmoeten en samen te inventariseren wat er zoal leeft en speelt bij overheden. Deelname is gratis.

De organisatie

De Regiodagen Gemeentefinanciën worden georganiseerd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, het Ministerie van Financiën, de VNG en de Famo.

Klik hier om naar de website Regiodagen Gemeentefinanciën te gaan
Deel dit via:
Naar overzicht
Sluiten
X Zoek