Menu
Over Famo Onze partners Publicaties Jouw netwerk!

Leerkring over Bedrijfsvoering in het sociaal domein

donderdag 5 juli 2018

Komend jaar gaat de FAMO samen met adviesbureau Berenschot een leerkring organiseren over het thema Bedrijfsvoering in het Sociaal Domein. De leerkring zal bestaan uit drie bijeenkomsten verdeeld over het jaar. Voor deze leerkringen zijn we op zoek naar een drietal gemeenten die mee willen denken over de definitieve invulling van deze leerkring en samen te werken met een aantal adviseurs van Berenschot.

Onderwerpen die aan bod kunnen komen zijn bijvoorbeeld:

  • hoe te komen tot goed opdrachtgeverschap en goed opdrachtnemerschap,
  • hoe kan sturing op kwaliteit en sturing op kosten goed vorm worden gegeven en/of
  • wat is er nodig binnen de bedrijfsvoering van het sociaal domein aan formatie en welke kosten zijn hiermee gemoeid?

De definitieve invulling van de leerkring wordt samen met de drie gemeenten vastgesteld. Daarnaast krijgen deze drie gemeenten de mogelijkheid om hun eigen situatie en problematiek onderdeel te laten zijn van de leerkring.

Interesse om mee te denken over de invulling van de leerkring Bedrijfsvoering in het Sociaal Domein?
Stuur een bericht naar projecten@famo.org

Deel dit via:
Naar overzicht
Sluiten
X Zoek