Menu
Over Famo Onze partners Publicaties Jouw netwerk!

FAMO-workshop - Inzicht in Overhead met Vensters voor bedrijfsvoering

dinsdag 1 augustus 2017

Sinds de begroting 2017 is het verplicht om meer inzicht te geven in de overhead. We beginnen aan de begroting 2018. Reden genoeg om eens te kijken hoe het staat met het beoogde inzicht in overhead en wat de oorspronkelijke bedoeling was.

Regiodagen BZK

Tijdens de regiodagen van BZK in Zwolle, Eindhoven en Rotterdam hebben Hilko de Boer, Marcel Schippers en Walter Huith in 9 workshopronden ruim 300 geïnteresseerden meegenomen in dat extra inzicht in de begroting. Tevens stonden we stil bij de vraag waarom het zo belangrijk is om dit inzicht te hebben.

Met anekdotes en tussentijdse peilingen werd inzicht gegeven in de diversiteit van overheadspercentages en het gebruik van verschillende formules.

bzk regio

Er lijkt een grote spreiding te zijn van overhead percentages. Het gebruik van verschillende formules leidt tot verschillen en onvergelijkbare percentages. Inzichtelijk werd dat dat het percentage voornamelijk gebruikt wordt voor de verplichte indicator en voor de opslag voor kostendekkende tarieven (ten behoeve van leges en heffingen).

Gedurende de bijeenkomsten is tevens gevraagd naar de toegevoegde waarde van de overhead. Dit leverde een mooi beeld op van diverse woorden die de deelnemers hieraan hebben gegeven. Met name het samen inzien van deze waarde deed de trots groeien tijdens de workshop. Daar waar de meeste deelnemers aan de start nog niet zo trots waren op de overhead was dit aan het einde zichtbaar toegenomen. En dat alleen was voor ons al winst.

bzk

Waarom is inzicht in overhead belangrijk?

Inzicht in overhead is van belang voor sturing en monitoring van je eigen organisatie. In die zin heeft de raad het recht hier ook inzicht in te hebben. Het maakt namelijk een groot deel uit van de budgetten die jaarlijks door de raad worden vastgesteld. Tevens is het goed dit inzicht te delen met soortgelijke organisaties om samen tot verbeteringen te komen. Gezien de toekomstige ontwikkelingen, zowel technologisch, organisatorisch als beleidsmatig (omgevingswet) zal er nog veel op de overhead afkomen en van de verschillende teams een en ander worden verwacht. Ook daarvoor is het nodig inzicht te hebben in de overhead, zowel in omvang als in kwaliteit.

Daarnaast is inzicht in overhead onder andere nodig bij samenwerkingen. Bijvoorbeeld in verband met de decentralisaties, de omgevingswet, bij fusies en andere vormen van samenwerking. Zonder dit inzicht wordt onderlinge verrekening van diensten lastig. Hoe verhoudt uw organisatie zich ten opzichte van organisaties waar u mee samenwerkt? Hoe hoog is de overhead in uw verbonden partijen? Allemaal inzichten die nodig zijn voor een efficiënt werkende organisatie en de sturing op samenwerkingsverbanden.

Kan vensters voor Bedrijfsvoering je helpen?

Vensters voor Bedrijfsvoering is een instrument waarmee directie en management bij een gemeente, provincie of waterschap zicht krijgt op de complete bedrijfsvoering én de verbetermogelijkheden. Het instrument biedt de mogelijkheid de eigen bedrijfsvoering te vergelijken met die van andere – vergelijkbare - organisaties. Op dit moment doen al meer dan 100 publieke organisaties jaarlijks mee.

De tool kan tevens ingezet worden voor strategie vorming, met inzicht in toekomstige ontwikkelingen. Hoe ontwikkelt de leeftijdsopbouw in uw organisatie zich? Belangrijk om te weten om zo grote kostenstijgingen op de formatie op lange termijn te beheersen.

De bijdrage van deze workshop is te downloaden op: https://www.gemeentenvandetoekomst.nl/regiodagen-gemeentefinancien/

Deel dit via:
Naar overzicht
Sluiten
X Zoek