Menu

De gebruiker centraal in public sector accounting

woensdag 12 april 2023

Onder deze titel hoopt Tjerk Budding op woensdag 17 mei a.s. om 15.45 uur zijn oratie uit te spreken op de Vrije Universiteit Amsterdam (VU Amsterdam).

Bestuurders, managers en politici in de publieke en non-profit sector hebben om goede beslissingen te kunnen nemen én om te bewaken dat geld efficiënt en effectief wordt besteed adequate informatie nodig. Ook doen zij geregeld een beroep op controllers en financials binnen hun organisatie om hen te voorzien van gevraagd en ongevraagd advies. Maar sluit de manier waarop dit gebeurt wel aan bij de wensen en behoeften van de gebruikers? Is de verschafte informatie wel bruikbaar voor hen en worden zij op een goede manier voorzien van advies? Welke verbeteringen zijn hierin mogelijk?

In zijn oratie staat het perspectief van de gebruiker van de financiële en controlfunctie binnen de publieke- en non-profit sector centraal. Ter voorbereiding op de oratie nodig ik gebruikers van de financiële en controlfunctie (zoals bestuurders, managers, politici) van harte uit om een korte vragenlijst in te vullen over hun perceptie over de wijze waarop zij van informatie en advies worden voorzien, welke verbeteringen hierin mogelijk zijn én welke onderwerpen binnen de leerstoel Public Sector Accounting onderzocht zouden moeten worden. Het invullen van de vragenlijst kan via de volgende link https://lnkd.in/efCwd3AP en is mogelijk tot 15 april a.s..

Graag nodigt Tjerk u uit om bij de oratie aanwezig te zijn. Indien u van deze uitnodiging gebruikt kunt en wilt maken, wordt u verzocht om u aan te melden door een mail te sturen aan hetzijlstracenter@vu.nl

Hoort u niet tot de groep ‘gebruikers van de financiële en controlfunctie binnen de publieke en non-profit sector’, maar heeft u wel suggesties over hoe de gebruiker beter geholpen kan worden en/of welke onderwerpen binnen de leerstoel aandacht verdienen, dan nodig ik u van harte uit om daarover een mail toe te sturen aan mij via hetzijlstracenter@vu.nl

De oratie is verbonden aan zijn benoeming tot hoogleraar Public Sector Accounting, een leerstoel die zich specifiek richt op financiële en controlaspecten binnen overheids- en non-profit organisaties. Deze is gelieerd is aan het Zijlstra Center for Public Control, Governance and Leadership (onderdeel van VU School of Business and Economics Executive Education), van waaruit onderzoek wordt gedaan en onderwijs wordt verzorgd aan controllers, financials, managers, griffiers, toezichthouders en andere professionals binnen de publieke- en non-profit sector, waaronder de postdoctorale opleiding tot Certified Public Controller, de opleiding Beleidscontrol en het Zijlstra PE programma voor RA, RC en CPC, zie www.hetzijlstracenter.nl.

Deel dit via:
Naar overzicht
Sluiten
X Zoek