Afspraken VNG, Rijk en IPO over raming stelposten Jeugd in meerjarenraming

vrijdag 26 augustus 2022

Tussen het rijk, IPO en VNG is afgesproken dat gemeenten in hun meerjarenraming voor de jaarschijven 2024 t/m 2026 rekening mogen houden met de volledige bijdragen uit de Hervormingsagenda Jeugd. Vorig jaar was dat nog 75%.Daarnaast is een...

Deel dit via:
Lees meer

In september helderheid over financiële situatie vanaf 2026

donderdag 14 juli 2022

Het kabinet wil in september helderheid geven over de financiële situatie van gemeenten vanaf 2026. In de 'Contourennota financieringssystematiek medeoverheden' geeft het kabinet aan dat het de zorgen van gemeenten over de financiële situatie vanaf...

Deel dit via:
Lees meer

Eenmalige financiële impuls gemeenten voor sociaal domein

maandag 11 juli 2022

Om de dienstverlening van gemeenten aan kwetsbare inwoners te versterken, stelt het rijk jaarlijks € 150 miljoen beschikbaar: de zogeheten POK-middelen. Gemeenten bepalen zelf de inzet van deze middelen. Er is nu eenmalig extra budget beschikbaar...

Deel dit via:
Lees meer

7 oktober: eerste FAMO bijeenkomst na de vakantieperiode

donderdag 7 juli 2022

Jaarlijks vindt op de laatste vrijdag van september de eerste bijeenkomst na de vakantie plaats. Dit jaar wijken we af van deze traditie. Op vrijdag 7 oktober 2022 vindt de eerste bijeenkomst na de zomervakantie plaats, namelijk de FAMO...

Deel dit via:
Lees meer

Nieuwe cijfers in de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein

donderdag 7 juli 2022

Vanaf vandaag zijn er nieuwe cijfers beschikbaar in de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein (GMSD), onderdeel van Waarstaatjegemeente.nl. Cijfers die gepubliceerd worden betreffen onder andere het gebruik van de Participatiewet, stapeling van...

Deel dit via:
Lees meer

Nieuw personeel in een financiële functie snel inwerken

vrijdag 24 juni 2022

De manier van werken bij een gemeente of gemeenschappelijke regeling is anders dan in het bedrijfsleven. De besluitvorming is anders, wet- en regelgeving verschilt en ga zo maar door. Het is best een uitdaging om op een snelle manier de benodigde...

Deel dit via:
Lees meer

Prepaid pinpas BNG Bank vindt weg naar Oekraïense vluchtelingen

donderdag 23 juni 2022

Partnerbijdrage BMC Gevluchte Oekraïners die in een opvang zitten, krijgen leefgeld om onder meer eten en kleding te kopen. Omdat een Nederlandse bankrekening ontbreekt, betalen gemeenten het geld meestal contant uit. De prepaid pinpas, die BNG Bank ...

Deel dit via:
Lees meer

Voorjaarsnota Rijk: hoger accres, maar slechts incidentele middelen voor de jeugdzorg

vrijdag 27 mei 2022

Partnerbijdrage BMCVoorjaarsnota als voorbode voor de meicirculaireOp vrijdag 20 mei presenteerde het kabinet de Voorjaarsnota. Daarin staat een bijstelling van het beeld van de rijksfinanciën; niet alleen voor dit jaar, maar ook voor de komende...

Deel dit via:
Lees meer

Rechtmatigheidsverantwoording en -verklaring voor gemeenten

maandag 23 mei 2022

Partnerbijdrage HofmeierIn 2022 is het zover: het Rijk heeft bepaald dat alle colleges van burgemeester en wethouders vanaf het boekjaar 2021 zélf verantwoordelijk zijn voor de afgifte van de rechtmatigheidsverklaring. Nu is het nog de (externe)...

Deel dit via:
Lees meer

Leergang Interne Auditor VIC start 13 juni

woensdag 18 mei 2022

Partnerbijdrage Segment Vanaf boekjaar 2022 moet het dagelijks bestuur zelf vaststellen of zij financieel rechtmatig gehandeld heeft. In de jaarrekening moet zij de conclusies via een rechtmatigheidsverklaring aan het algemeen bestuur rapporteren. De...

Deel dit via:
Lees meer
Laad meer