Menu
Over Famo Onze partners Publicaties Jouw netwerk!

Regiodagen Gemeentefinanciën 2018 “samen meer bereiken”, 's-Hertogenbosch

donderdag 5 juli 2018 00:00
RD2018

Tijdens de jaarlijkse Regiodagen Gemeentefinanciën gaan overheden en het Rijk met elkaar in gesprek over belangrijke ontwikkelingen binnen gemeentefinanciën. Deze dagen zijn bestemd voor hoofden, financieel-/beleidsmedewerkers en specialisten, om te informeren maar óók om te inventariseren wat er zoal leeft en speelt bij overheden.

Het thema van de Regiodagen Gemeentefinanciën 2018 is “Samen meer bereiken”.

Samen meer bereiken als één overheid. De komende tijd staat Nederland voor een groot aantal uitdagingen zoals het tegengaan van eenzaamheid, de transitie naar duurzame energie en het terugdringen van het aantal mensen met problematische schulden. Deze opgaven beperken zich niet tot de grenzen van een gemeente of regio. Rijk, gemeenten, provincies en waterschappen hebben afgesproken om een groot aantal maatschappelijke opgaven gezamenlijk op te pakken en starten daarom met het Interbestuurlijk Programma (IBP). Tijdens de Regiodagen gaan we graag met u in gesprek over de financiële aspecten van een aantal maatschappelijke opgaven.

Wat kunt u verwachten op de Regiodagen Gemeentefinanciën 2018?

  • Een op maat gemaakt programma;
  • Een persoonlijk congres met aandacht voor de dynamiek van ons werkveld met een blik op de toekomst;
  • Keuze uit meer dan tien workshops met een financiële insteek over o.a. de meicirculaire, herziening FVW, de omgevingswet, het BBV, de social impact bonds, de financiële administratie, staatssteun, het financieel toezicht, Informatie voor derden (Iv3), verantwoording sociaal domein en fiscale thema’s;
  • Praktijkvoorbeelden; Uw collega’s ontmoeten tijdens deze inspirerende dagen en praktisch leren van elkaar.

Aanmelden

De definitieve uitnodigingen voor de Regiodagen Gemeentefinanciën 2018 worden medio mei verzonden per e-mailing, via de FAMO, de VNG en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Vanaf dat moment kunt u zich aanmelden.

De deelname aan deze dag is kosteloos, maar realiseert u zich dat als u niet verschijnt zonder afmelding dit ten nadele kan zijn van iemand die wij hebben moeten teleurstellen. Bent u niet aanwezig zonder annulering, minimaal 24 uur voor aanvang van het evenement waarvoor u zich heeft ingeschreven? Dan kan de organisatie besluiten een no-show fee aan u op te leggen van € 75,-.

Meer weten? Ga alvast naar www.gemeentenvandetoekomst.nl voor nieuws en andere weetjes over deze Regiodagen.

De organisatie is in handen van:

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, het ministerie van Financiën, de VNG en de FAMO.

organisatie
Deel dit via:
Naar overzicht
Sluiten
X Zoek