Menu
Over Famo Onze partners Publicaties Jouw netwerk!

FAMO-bijeenkomst Energietransitie (in samenwerking met BDO)

donderdag 24 januari 2019 14:06

Locatie: Van Deventerlaan 101, 3528 AG UTRECHT
Datum: donderdag 24 januari 2019 van 13.00 tot 17.00 uur

In het klimaatakkoord is opgenomen dat gemeenten uiterlijk eind 2021 een transitievisie warmte zullen vaststellen waarin het tijdspad waarin wijken worden verduurzaamd, is vastgelegd. Onderdeel van deze transitievisie is de warmtekaart waaruit blijkt wat wanneer gedaan zal worden. Gemeenten pakken deze ambitie op en willen invulling geven aan deze beleidsdoelstelling. Om die visie uiteindelijk door de Gemeenteraad te laten vaststellen, zullen stakeholders mee moeten worden genomen.

Daarnaast zullen een half jaar ná het tekenen van het nationale Klimaatakkoord de Regionale Energie Strategieën (RES) geaccordeerd moeten worden. De verwachting is nu dat het nationale Klimaatakkoord in het voorjaar 2019 wordt getekend. De RES’sen geven het kader waarbinnen de overheden hun aanpak uitvoeren. Naast het vastgoed zal de gemeente ook na moeten denken over het verduurzamen van de buitenruimte. Bijvoorbeeld het tijdspad en de investeringen die vragen om een business case.

Daarbij zijn diverse stakeholders betrokken: inwoners, ondernemers, woningcorporaties, netbeheerder, warmtebedrijven, huurdersverenigingen etc.

Om u bewust te laten worden van de kansen maar ook haken en ogen aan zo’n proces, organiseert FAMO samen met BDO een Workshop Energietransitie voor FAMO-leden.

Kosten

U kunt zich aanmelden via onderstaande button.
De workshop is alleen voor FAMO-leden; deelname is gratis.

Aanmelden

Annuleren deelname
Kunt u na inschrijving toch niet aanwezig zijn? Breng ons via secretariaat@famo.org op de hoogte of laat iemand anders in uw plaats komen! Komt u niet opdagen zonder dit te laten weten, dan zijn we genoodzaakt een no-show factuur te sturen van € 60,-.

Deel dit via:
Naar overzicht
Sluiten
X Zoek